Lokalene

Bygningene i Støperikvartalet har varierende høyder, design og materialer – noe som gjør at Støperiet får sin helt egne identitet. Fasadene består av teglsten, trekledning, puss og metallplater, og store glassfelter gjør at Støperiet blir et lyst og trivelig sted for beboere, besøkende og de som driver næring.

Det vil være tilgjengelig næringslokaler på gateplan fra 44-405 kvadratmeter, noe som gir store mulighet for bedrifter med forskjellig størrelse og behov.

Pilid_R_2

“Höegh Eiendom har store ambisjoner når de skal transformerer Verket til en attraktiv ny del av Moss sentrum. I tillegg til å skape et nytt og urbant prosjekt, har det vært viktig å få et samspill med eksisterende identitet rundt den gamle industriarkitekturen, Konventionsgaarden og Møllebyen med Mosseelva og fossen.”

Odd Klev / Espen Veiby, A-lab arkitektkontor