Interiør og planløsninger

Med moderne og funksjonelle planløsninger, vil næringslokalene på Støperiet være tilpasset de som ønsker å driver utadrettet næring. Det er tegnet forslag til konsepter som vi synes passer i gaten, men det er selvfølgelig åpent for tilpasninger av lokalene i forhold til type næring. Lokalene vil være rålokaler når bygget står ferdig slik at du som fremtidig næringsdriver kan få tilpasset lokalene etter dine ønsker. Det er lagt opp til en høy standard med løsninger og muligheter som gjør dette til fremtidsrettede og miljøvennlig lokaler.

W7_AARHUS_033