Fellesfasiliteter

Det blir lagt til rette for fellesfasiliteter for leietakerne som toaletter, pauserom og det vil være en kantine i Ankers Hus som er mulig å benytte for leietakere på Støperiet. I området er det også gode parkeringsmuligheter, og hvis man har behov for større felleslokaler vil det være mulig å leie i M6 og Ankers Hus.

W7_AARHUS_019